Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Parciální diferenciální rovnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP01PDR ZK 4 3P+0S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic (PDR), počáteční a okrajové úlohy. Lebesgueův integrál, integrální identity, ortogonální systémy. Hyperbolické rovnice: metoda charakteristik, Fourierova metoda. Parabolické rovnice: princip maxima, Fourierova metoda. Eliptické rovnice: Laplaceova a Poissonova rovnice, princip maxima, Greenova funkce, Legendreovy polynomy a kulové funkce, problém vlastních čísel, diferenciální rovnice Besselova typu, Helmholtzova rovnice. Slabé řešení, Sobolevovy prostory. Numerické řešení PDR: metoda sítí, variační metody, metoda konečných prvků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP01PDR

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Miroslav Dont: Úvod do parciálních diferenciálních rovnic. Vydavatelsví ČVUT, Praha 1997 (2008).

2. Jan Veit: Diferenciální rovnice II. Vydavatelství ČVUT, Praha 1979.

3. S. Mika, A. Kufner: Parciální diferenciální rovnice I. Stacionární rovnice. SNTL Praha, 1983.

4. J. Barták, L. Herrmann, V. Lovicar, O. Vejvoda: Parciální diferenciální rovnice II. Evoluční rovnice. SNTL Praha, 1988.

5. A. N. Tichonov, A. A. Samarskij: Rovnice matematické fysiky. Nakladatelství ČSAV, Praha 1955 (překlad z ruštiny).

6. Richard Haberman: Elementary Applied Partial Differential Equations. Prentice Hall, 1997.

Poznámka:

Předmět je nabízen jednou za dva roky. Předmět je vyučován při zápisu alespoň pěti studentů.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11506504.html