Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerické metody lineární algebry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP01NLA ZK 4 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Základní vlastnosti matic, blokové matice. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic. Výběr hlavního prvku, LU-rozklad. Normy vektorů a matic, číslo podmíněnosti. Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic. Relaxační metoda, konvergence iteračních metod. Analýza chyb v řešení soustav lineárních rovnic. Přibližné metody inverze matic. Ortogonalizace, QR rozklad. Odhad polohy charakteristických čísel matic. Úplná úloha pro charakteristická čísla a vektory matic. Rozklad matice na singulární čísla. Zobecněné řešení soustav lineárních rovnic

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP01NLA

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Miroslav Dont: Elementy numerické lineární algebry. ČVUT Praha, 2004.

2. L. N. Trefethen, D. Bau III: Numerical Linear Algebra. SIAM, 1997.

3. D. S. Watkins: Fundamentals of Matrix Computations, Wiley-Interscience, 2002.

Poznámka:

Pouze jednou za dva roky.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11506404.html