Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Maticový počet

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP01MTP ZK 4 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Podobnost matic. Jordanovy bloky, Jordanův kanonický tvar matice.

Reálný kanonický tvar reálné matice.

Charakteristický a minimální polynom.

Caleyova-Hamiltonova věta.

Analytické funkce matic.

Exponenciála matice.

Aplikace na soustavy lineárních diferenciálních rovnic.

Symetrické, ortogonální a pozitivně definitní matice.

Diagonalizace symetrických, pozitivně definitních a cirkulárních matic.

Singulární rozklad matic.

Mooreova-Penroseova pseudoinverzní matice.

Zobecněné řešení soustavy lineárních rovnic.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP01MTP

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Eduard Krajník: Základy maticového počtu. Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.

2. Miroslav Dont: Maticový počet, přednášky na www.

3. F. Zhang: Matrix Theory, Basic Results and Techniques. Springer, 1999.

4. D. S. Bernstein: Matrix Mathematics: Facts, and Formulas with Application to Linear Systems. Princeton Univ. Press, 2005.

Poznámka:

Pouze jednou za dva roky.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11506204.html