Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Integrální transformace a transformace Z

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP01ITZ ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Pojem integrální transformace, linearita, základní typy. Základní vlastnosti Laplaceovy tranformace. Limitní věty. Metody inverze. Užití teorie reziduí.

Základní vlastnosti Fourierovy transformace. Její unitárnost v L2. Užití integrálních transformací při řešení integrodif. rovnic. Zobecněné funkce, operace s nimi, zobecněná derivace, delta funkce. Laplaceova a Fourierova transformace zobecněných funkcí. Vnější popis lineárních dynamických systémů. Konvoluční systémy. Kauzalita, časová invariance a pasivita systému. Systémy s omezeným spektrem, jejich charakterizace. Vzorkování. Systémy speriodickým vstupem. Transformace Z a její vlastnosti. Řešení diferenčních rovnic. Užití integrálních transformací při řešení parciálních dif. rovnic.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP01ITZ

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. L. Debnath: Integral Transforms and Their Applications. CRC Press, Florida, 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11505604.html