Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP01MST ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Prostý a uspořádaný náhodný výběr a jejich charakteristiky. Statistický soubor, histogram, výběrové charakteristiky. Rozdělení výběrových

charakteristik z normálního rozdělení. Bodové odhady parametrů. Momentová metoda a metoda maximální věrohodnosti. Intervaly

spolehlivosti a testování hypotéz. Testy dobré shody a neparametrické testy. Základy korelační analýzy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. J. Novovičová: Pravděpodobnost a matematická statistika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.

2. M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. Academia, Praha 2004.

3. L. Cyhelský, J. Kahounová, R. Hinds: Elementární statistická analýza. Management Press, Praha 1999.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11434204.html