Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Administrace OS Unix

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ADU Z,ZK 6 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí s vnitřní strukturou systému UNIX a administrací jeho základních subsystémů. Ve cvičeních si informace z přednášek ověří na konkrétních příkladech z praxe. Budou rozumět rozdílům mezi uživatelskou a administrátorskou rolí. Získají teoretické i praktické znalosti z oblastí nástrojů pro sledování, analýzu a ladění systému, implementace a správy systémů souborů, diskových subsystémů, procesů, paměti, síťových služeb, sdílených souborových systémů, jmenných služeb, vzdáleného přístupu a zavádění systému.

Požadavky:

Předpokládá se praktická uživatelská znalost operačního systému UNIX na úrovni předmětu BI-PS1 (Programování v shellu 1). Absolvování předmětu BI-OSY (Operační systémy) je vítáno.

Osnova přednášek:

1. Úvod, nástroje pro analýzu systému.

2. Implementace a správa systému souborů.

3. Správa disků, RAID technologie.

4. Omezování procesů, řízení přístupu (identita, limity prostředků, diskové kvóty, posunutý kořen systému souborů).

5. Konfigurace síťových služeb.

6. Sdílené souborové systémy (NFS, automounter, SMB).

7. Jmenné služby (DNS, NIS, LDAP).

8. Terminál, sériová linka, zavádění systému.

9. Vzdálený přístup, SSH, ssh klíče, tunelování TCP, firewall (IPFW, iptables).

10. Správa procesů.

11. Správa paměti.

12. Sledování systému (syslog, accounting, auditing).

13. Úvod do ladění systému.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s učebnou, správa uživatelů.

2. Řídké soubory, linky, subalokace, oprava FS.

3. Práce s disky.

4. Omezování procesů (chroot, restricted shell).

5. Sudo.

6. Nastavení sítě.

7. NFS, automounter.

8. DNS server, klient.

9. NIS server, klient.

10. Konfigurace služeb spouštěných pomocí inetd, tcp wrapper.

11. Firewall.

12. Konfigurace jádra.

13. Zápočty.

Cíle studia:

Operační systém UNIX od začátku striktně odděloval roli uživatele a roli administrátora. Odpovědnost za běh systému je delegována na administrátora. Sebemenší chyba administrátora může mít fatální následky. Cílem předmětu je naučit studenty základním znalostem o administraci systému UNIXového typu, které mohou prakticky uplatnit při správě svého notebooku s Linuxem nebo při správě firemního serveru.

Studijní materiály:

1. Graham, S., Shah, S.: Administrace systému Linux. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0641-5.

2. Bach, M. J.: Principy operačního systému UNIX. Praha: Softwarové Aplikace a Systémy, 1993. ISBN 80-901507-0-5.

3. Frisch, A.: Essential System Administration: Tools and Techniques for Linux and Unix Administration.

O'Reilly Media, 3. vydání, 2002. ISBN 978-0596003432.

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni:2p+2c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1122306.html