Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do operačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-UOS KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Operační systémy unixového typu představují širokou rodinu většinou otevřených kódů, které přinášely v průběhu historie počítačů efektivní inovativní řešení funkcí víceuživatelských operačních systémů pro počítače a jejich sítě a klastry. Nejrozšířenější OS dneška, Android, má unixové jádro. Studenti získají přehled o základních vlastnostech této rodiny operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, přístupová práva a identita uživatelů, filtry, či práce se soubory. Naučí se tyto systémy prakticky používat na úrovni pokročilých uživatelů, kteří nejenom dokážou využívat řadu mocných nástrojů, které jsou k dispozici, ale dokážou i automatizovat rutinní činnosti pomocí funkcí unixového skriptovacího rozhraní, zvaného shell.

Požadavky:

Základní používání grafického uživatelského rozhraní. Schopnost učit se novým způsobům uvažování.

Osnova přednášek:

1. History and architecture of Unix-like operating systems, basic components of computer systems, secure remote access.

2. [2] Shell interface, command line processing, command executions and their parameters, special characters.

4. File systems and tools for handling files.

5. Text filters and further tools for text processing.

6. Regular expressions and their applications.

7. Text transformations, the sed and awk languages.

8. [2] Program return code, shell control constructs, arithmetic calculations, processing of script parameters.

10. Process and user identity and access rights.

11. Searching of files, compression and archiving.

12. Processes and threads, interprocess communication.

13. Shell jobs and their scheduling.

Osnova cvičení:

1. Úvod, práce v grafickém prostředí, základní použítí příkazového interpretu.

2. Zpracování příkazové řádky.

3. Proměnné shellu. Textové editory.

4. Příkazy pro práci se souborovým systémem.

5. Vstup a výstup, základní filtry.

6. Regulární výrazy, příkaz grep a sed.

7. Textové transformace, příkaz awk.

8. Identita uživatele, přístupová práva, příkaz find.

9. Archivace a komprese

10. Práce s procesy a úlohami.

11. Návratový kód, podmínka, numerické výpočty.

12. Praktický test.

13. Náhradní testy. Udělení zápočtu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o operačních systémech a základních pojmech z této oblasti a naučit je prakticky pracovat s operačním systémem na úrovni pokročilého uživatele. Studenti po úspěšném absolvování předmětu budou moci navázat studiem vnitřních struktur a administrace operačních systémů, a též programování v shellu a jiných skriptovacích jazycích.

Studijní materiály:

1. Cameron Newham. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. Third Edition. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596009656.

2. Jon Lasser. Rozumíme UNIXu. Computer Press, Praha, 2002. ISBN: 80-7226-706-X.

3. Bruce Blinn. Portable Shell Programming: An Extensive Collection of Bourne Shell Examples. Prentice Hall, 1995. ISBN: 978-0134514949.

4. Arnold Robbins, Nelson H.F. Beebe. Classic Shell Scripting. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596005955.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-UOS/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-UOS/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1122006.html