Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381706 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat vybrané statistické metody při řízení průmyslových podniků a v ekonomickém výzkumu.

Požadavky:

splnění průběžných testů, zpracování zadaných úloh a jejich interpretace,

zkouška z těchto témat:

1.Metody popisné statistiky

2.Regresní a korelační analýza párová nelineární

3.Regresní a korelační analýza vícenásobná

4.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - diskrétní

5.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - spojité

6.Limitní vlastnosti náhodných veličin, aproximace a vyrovnání

7.Náhodný výběr a výběrová rozdělení a exaktní rozdělení

8.Statistický odhad bodový a intervalový

9.Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy

10.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy

11.Indexní analýza

12.Časové řady

13.Základy analýzy rozptylu

Osnova přednášek:

1.Metody popisné statistiky

2.Regresní a korelační analýza párová nelineární

3.Regresní a korelační analýza vícenásobná

4.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - diskrétní

5.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - spojité

6.Limitní vlastnosti náhodných veličin, aproximace a vyrovnání

7.Náhodný výběr a výběrová rozdělení a exaktní rozdělení

8.Statistický odhad bodový a intervalový

9.Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy

10.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy

11.Indexní analýza

12.Časové řady

13.Základy analýzy rozptylu

Osnova cvičení:

1.Metody popisné statistiky

2.Regresní a korelační analýza párová nelineární

3.Regresní a korelační analýza vícenásobná

4.Regresní a korelační analýza vícenásobná

5.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - diskrétní

6.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - spojitá

7.Limitní vlastnosti náhodných veličin, aproximace a vyrovnání

8.Statistický odhad bodový a intervalový

9.Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy

10.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy

11.Indexní analýza

12.Časové řady

13.Základy analýzy rozptylu

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kožíšek, J.: Statistika, VČVUT, Praha 2006

Kožíšek, J.: Statistická analýza - Příklady, VČVUT, Praha 2002

Kožíšek, J.: Ekonomická statistika a ekonometrie, VČVUT, Praha 2005

Marek, L. a kol.: Statistika pro ekonomy - aplikace, Professional Publishing, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10933902.html