Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektový management inovací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381102 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Účelem předmětu je naučit studenty různým možnostem řízení inovačních projektů v teorii i praxi českého prostředí. Důraz bude kladen na zefektivnění přípravy a metodologie plánování projektu, odhadování a zkracování dob trvání projektu, determinaci jednotlivých druhů nákladů dle účelné kontrollingové dokumentace a vhodných hodnotících kriterií. Studenti budou vypracovávat vlastní projekty a budou diskutovat různá řešení. Studenti plně zvládnou úspěšné japonské metodologie projektové přípravy, realizace a hodnocení racionalizačních projektů jako jsou například Toyota Production System, Kaizen či Six Sigma. Předmět poskytne budoucím manažerům projektů všechny podstatné informace, potřebné k řízení běžných podnikových projektů. Výuka předmětu propojuje technické předměty s manažerskými a snaží se reagovat na rostoucí nároky podnikatelského prostředí.

Požadavky:

Výuka se skládá z přednášek, cvičení, prezentací a samostudia, včetně diskusí nad případovými studiemi.

* Vstup do učebny pravidelně a včas.

* Seminární forma, proaktivní pozitivní nápady a postřehy.

* Buďte otevření a tymoví, ochotní se naučit něčemu a to sdílet s ostatními.

* Uložené úkoly plňte včas, nenechávejte vše na poslední chvíli.

* Dělte se ochotně a nezištně se svými nápady, zkušenosti a názory v rámci výuky.

* Snažte se studovat nad rámec povinností.

* Ocenit názory a hodnoty svých spolužáků.

* Zadané úkoly plňte kvalitně a včas.

* Respektujte základní principy akademického prostředí na ochranu soukromí a osobní integrity každého z posluchačů, co do jejich názorů a zkušeností.

Osnova přednášek:

(1) Úvod, hlavní směry řízení inovací.

(2) Struktura inovačního auditu podniku.

(3) Systém řízení portfolia inovačních projektů.

(4) Moderní metodika plánování inovačních projektů.

(5) Prognózování zdrojů, na inovace nezbytných.

(6) Projektové řízení inovačních rizik.

(7) Plánování a řízení zdrojů inovačního projektu.

(8) Možnosti zkrácení průběžné doby inovačního projektu,

(9) Organizování podnikové pro-inovační kultury.

(10) Řízení rozvoje tvůrčí výkonnosti zaměstnanců podniku.

(11) Měření a hodnocení tvůrčí výkonnosti.

(12) Inovační audit projektů podniku a jeho závěrečná zpráva.

(13) Řízení mezinárodních inovačních projektů.

Osnova cvičení:

(1) Specifičnost projektování produktové, versus racionalizační inovace.

(2) Výpočty spojené s plánováním projektů inovací.

(3) Procvičení tvorby a výpočtů inovačního auditu.

(4) Příklady k procvičení tvorby projektových inovačních plánů.

(5) Metody a výpočty spojené s hledáním a zkoumáním inovací.

(6) Rozlišení výpočtů různých inovačních strategií.

(7) Výpočty spojené s řízením rizik inovačních projektů.

(8) Rozvrhování zdrojů a s tím spojené výpočty.

(9) Výpočty efektivnosti komercializace inovací.

(10) Praktické výpočty nákladů a ceny inovace.

(11) Prezentace individuálních projektů

(12) Prezentace individuálních projektů

(13) Prezentace individuálních projektů.

Cíle studia:

Inovace nevzniknou samy, bez tvořivosti a pečlivé konfrontace teorií s praxí. Právě studium a znalost protikladů dává manažerům potřebnou akceleraci pro další rozvoj podniku i jeho zaměstnanců. Nosnou snahou předmětu je potřeba, v náročných podmínkách současného podnikového řízení, probudit inovační potenciál podnikavosti a tvořivosti. Důraz je kladen na iniciaci takových projektů metodologii jejich plánování. Každý student vypracuje vlastní projekt

Studijní materiály:

1. Kavan M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, 2006.

2. Pitra Zbyněk: Management inovačních aktivit, Professional Publishing, recenze prof. Pavel Ditl, DrSc., 2006, ISBN 80-86946-10-X.

3. Rosenau M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2000.

4. Autorský kolektiv vedený prof. Vladimírem Maříkem, Národní iniciativa Průmysl 4.0, Praha 2016, http://kzps.cz/wp-content/uploads/2016/02/kzps-cr.pdf.

Poznámka:

Garant a přednášející: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10929902.html