Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Filosofické otázky člověka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383015 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Prohloubení pohledu na situaci člověka v moderním světě a to zejména ve vztahu k tématům mladší generace (generační a kulturní posuny, postmoderní krize hodnot atd.), také ve vztahu k jejich profesní dráze (životní cesta, tvořivost, myšlení a emocionalita, lidská svoboda a sebekázeň aj.). V kursu jde o propojení hlediska biologického, psychologického, sociálního a duchovního.

Cílem předmětu ovšem nejsou jen všestrannější „informace“ o člověku a jeho uplatnění v životě.

Druhým základním cílem je další rozvinutí myšlenkových a komunikačních schopnosti studentů, schopnost samostatného kritického myšlení a samostatné argumentace.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: docházka, aktivní účast, diskuse k přednáškám nebo samostatná prezentace ústní či písemná.

Osnova přednášek:

Konfrontace filosofických pohledů na člověka. Má člověk duši? (Platón). Dualita myšlení a tělesnosti (R. Descartes). Člověk-svoboda-sebekázeň (I. Kant). Člověk jako bytost biologická, kulturní, sociální, duchovní. Geny versus memy (podmíněnost biologická versus kulturní). O strachu a protikladech života. Životní cesta, hledání životního smyslu, životní krize, sebepoznávání, sebeutváření. Tvořivost člověka. Souvislost s motivací profesní a životní. Všestranné pojetí inteligence. Co jsou archetypy (základní psychická témata). Příklady archetypů na individuální a kulturní úrovni. Archetyp hrdiny a riskantní činnost. Soutěživost, podnikavost, egoismus? Protiklady člověka v moderní době - svoboda a zvůle, problém agresivity a lhostejnosti, média a jejich vliv, destruktivní síly v kultuře a v člověku. Racionalita a emocionalita, racionalita a iracionalita. Problém nespojitosti životních projevů moderního člověka.

Osnova cvičení:

1.Konfrontace filosofických pohledů na člověka.

2.Dualita myšlení a tělesnosti (R. Descartes).

3.Člověk-svoboda-sebekázeň (I. Kant).

4.Člověk jako bytost biologická, kulturní, sociální, duchovní. Geny versus memy.

5.O strachu a protikladech života. Životní cesta, hledání životního smyslu, životní krize, sebepoznávání, sebeutváření.

6.Tvořivost člověka. Všestranné pojetí inteligence.

7.Archetypy jako základní lidská témata. Jejich individuální projevy.

8.Archetyp hrdiny a riskantní činnost.

9.Soutěživost, podnikavost, egoismus?

10.Protiklady člověka v moderní době.

11.Destruktivní síly v kultuře a v člověku.

12.Racionalita a emocionalita, racionalita a iracionalita.

13.Osobní světonázor, životní hodnoty, cíle, postoje - lidská celistvost.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Adamová L. a kol.: Kapitoly k filosofii člověka, ČVUT, Praha 1996

2) Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie, etiky, Fortuna, Praha 1995

3) Coan R. W.: Optimální osobnost a duševní zdraví, Grada, Praha 1999

4) Freud, S.: O člověku a kultuře, Odeon, Praha 1989

5) Gaarder, J.: Sofiin svět, Albatros, Praha 2002

6) Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, MF, Praha 1997

7) Postman, N.: Ubavit se k smrti, MF, Praha 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10928102.html