Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Humanitní předmět

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383000 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem kurzu je ukázat studentům, že se komunikace stala součástí kvalifikace každého pracovníka a manažera. Základem interpersonální komunikace je rétorika, která se rozvíjí od klasické školy ve starověkém Řecku až do nejnovějších škol v Evropě a na celém světě. Hlavní pozornost se v kurzu věnuje analýze monologu (vystoupení s referátem) a dialogu (jednání, rozhovor). Studentům se vysvětluje význam nonverbální komunikace a ukazují se metody vlastního sebezdokonalování v komunikaci.

Požadavky:

Prezentace referátu, příprava a prezentace rozhovoru, zpětná vazba k referujícím, diskuse

Šafránková J. a kol.: Komunikace a jednání s lidmi. ČVUT, Praha 2009

Osnova přednášek:

1.Komunikace jako součást profesního vybavení každého moderního pracovníka, inženýra, manažera, vedoucího týmu a týmového pracovníka atd.

2.Rétorika jako základ mezilidské komunikace, klasická škola rétoriky.

3.Rétorika jako věda a umění v současnosti.

4.Osobnostní předpoklady pro komunikaci.

5.Základní principy komunikace

6.Aplikace komunikace v řeči, v písemném projevu.

7.Nonverbální komunikace.

8.Základní bariéry komunikace a nejčastější chyby v každodenní praxi.

9.Monolog.

10.Dialog.

11.Pravidla prezentování. Sebeprezentace.

12.Základní principy etikety.

13.Význam komunikace v praxi

Osnova cvičení:

1.Komunikace jako součást profese inženýra.

2.Rétorika jako základ mezilidské komunikace, klasická škola rétoriky.

3.Rétorika jako věda a umění v současnosti.

4.Osobnostní předpoklady pro komunikaci.

5.Základní principy komunikace

6.Aplikace komunikace v řeči, v písemném projevu.

7.Nonverbální komunikace.

8.Základní bariéry komunikace a nejčastější chyby v každodenní praxi.

9.Monolog.

10.Dialog.

11.Pravidla prezentování. Sebeprezentace.

12.Základní principy etikety.

13.Význam komunikace v praxi

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Šafránková J. a kol.: Komunikace a jednání s lidmi. ČVUT, Praha 2009

Doporučená literatura:

Kohout, J.: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press, Praha 2005

Khelerová, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Grada Publishing, Praha

1999

Poznámka:

Humanitní předmět

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10925502.html