Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technické aplikace materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321067 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět popisuje aplikovatelnost jednotlivých skupin inženýrských materiálů a jejich odpovídající vlastnosti. Rovněž se věnuje aktuálním vývojovým trendům těchto skupin.

Požadavky:

Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena.

Osnova přednášek:

1.Základní skupiny technických materiálů a charakteristiky jejich vlastností, rozdělení a

označování materiálů dle EN, metoda optimální volby materiálu pro danou aplikaci

2.Materiálová problematika energetických centrál na fosilní paliva

3.Materiálová problematika lehkovodních tlakových jaderných elektráren

4.Vybrané aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu

5.Moderní kovové materiály na aplikace v dopravě

6.Aplikace kompozitů v leteckém a automobilovém průmyslu

7.Biomedicínské aplikace kovových i nekovových materiálů

8.Materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi v elektrotechnickém průmyslu

9.Význam povrchových vrstev a povlaků při aplikacích v agresivním prostředí

10.Široké uplatnění konstrukčních polymerních materiálů

11.Aplikace materiálů vyrobených práškovou metalurgií

12.Progresivní konstrukční keramika

13.Aplikace nových perspektivních materiálů v mezním stavu (nanomateriály, kovová

skla,tvarová paměť)

Osnova cvičení:

Návrh materiálu pro zadanou součást, dílec, konstrukční celek, nástroj.

Volba materiálu na tlakovou nádobu. Použití metody výběru dle kriteria LBB

( leak-before-break).

Vysokoteplotní koroze v plynu, kontrola použití materiálu na konkrétní aplikaci.

v oxidujícím prostředí za vysoké teploty.

Hodnocení dlouhodobého namáhání konstrukčních plastů.

Test biokompatibility-růst buněčné populace na pyrolytickém uhlíku.

Exkurze na vybrané pracoviště.

Cíle studia:

Seznámit studenty s materiály používanými v technické praxi a jejich charakteristikami.

Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

[3]MACEK, K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10925302.html