Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy vědecké práce a využití informačních zdrojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O016 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Theodor Beran
Přednášející:
Theodor Beran
Cvičící:
Theodor Beran
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou vědecké práce, jejími metodami a charakteristikami se zvláštním důrazem na problematiku zkoumání tzv. měkkých systémů a s tím související kvalitativní výzkum. Východiskem pro každou vědeckou práci je vytvoření modelu zkoumané reality a formulace vědeckých hypotéz a jejich potvrzení či vyvrácení v rámci procesu vědeckého zkoumání. Neopominutelná je i potřeba etiky vědecké práce Vědecká práce je nemyslitelná bez využívání rozsáhlých informačních zdrojů pro vědu a výzkum a to jak knihovních dokumentů, tak i externích elektronických informačních zdrojů. Zvláštní pozornost je věnována řešení problematiky „stárnutí“ informací a informační krizi (explozi) a také problematice vztahu informací a znalostí pro vytváření konkurenční výhody.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Easterby-Smith M. a kol.: Management Research. An Introduction. 2nd edition.SAGE Publications 2002

Cooper, D.R., Emory, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995

Disman M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum Praha, 2002

Gill, J., Johnson, P.: Research Methods for Managers. London, Paul Chapman Ltd., 1998

Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Unitisk Praha, 1999

Kuhn T.: The structure of scientific revolution. University of Chicago Press, 1962

Maani K., Cavana R.: System Thinking and Modelling. Understanding Change and Komplexity. Perason Education New Zealand, 2000

Mišovič J.: V hlavní roli otázka. (průvodce přípravou otázek v sociologických a marketingových průzkumech). ALDIS Hradec Králové, 2001

Pavlica a kol.: Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha, Ekopress, 2000

Sannders M.: Research Methods for Business Students, Pearson Education, 2003

Vlček J.: Systémové inženýrství. ČVUT Praha 1999

Vymětal, J., Váchová, M.: Úvod do studia odborné literatury. Praha, ORAC 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10902202.html