Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení životního cyklu výrobku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O013 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Management životního cyklu výrobku je přístupem podporujícím udržitelný rozvoj a co nejefektivnější využívání zdrojů. Předmět se primárně zaměřuje na nákladové aspekty životního cyklu výrobků. Účelem předmětu je seznámit studenty s postupy kvantifikace, analýzy a optimalizace nákladů životního cyklu výrobku. Důraz je kladen především na určení struktury nákladů životního cyklu výrobku, vazby mezi položkami nákladů, postupy kalkulace nákladů životního cyklu výrobku v jeho jednotlivých fázích a optimalizaci hodnoty produktu ve vztahu k vynaloženým prostředkům.

Požadavky:

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

Kvantifikace, analýza a optimalizace nákladů životního cyklu výrobku. Určení struktury nákladů životního cyklu výrobku. Vazby mezi položkami nákladů životního cyklu výrobku. Postupy kalkulace nákladů životního cyklu výrobku v jeho jednotlivých fázích. Optimalizace hodnoty produktu ve vztahu k vynaloženým prostředkům.

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s postupy kvantifikace, analýzy a optimalizace nákladů životního cyklu výrobku. Důraz je kladen především na určení struktury nákladů životního cyklu výrobku, vazby mezi položkami nákladů, postupy kalkulace nákladů životního cyklu výrobku v jeho jednotlivých fázích a optimalizaci hodnoty produktu ve vztahu k vynaloženým prostředkům.

Studijní materiály:

Fabrycky, W.J., Blanchard, B. S. Life-Cycle Cost and Economic Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1991. ISBN 0-13-538323-4.

Guangbin, Yang: Life Cycle Reliability Engineering. John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-471-71529-0 .

DellIsola, A.J., Kirk, S.J. Life Cycle for Facilities. Construction Publishers, USA, 2003. ISBN 0-87629-702-5.

Labuschange, C.: Sustainable Project Life Cycle Management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector. Int. Journal of Project Management 23, Elsevier 2005.

Prasad, B.: A Model for Optimizing Performance based on Reliability. Life Cycle Cost and other Measurements. Production Planning & Kontrol, Vol. 10, NO. 3, pp. 286-300.

Woodward, D. G.: Life Cycle Costing - Theory. Information Acquisition and Application. International Journal of Project Management, Vol. 15, No 6, pp. 335-344, 1997.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10901902.html