Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mezinárodní finance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O008 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Mezinárodní finance jsou často spojovány s otevřenou ekonomikou, neboť se zabývají peněžními a makroekonomickými vztahy mezi zeměmi. Náš předmět se zabývá problémy, které vycházejí z různých druhů nerovnováhy platební bilance a zvláště automatizmem přizpůsobovacího mechanismus, který tyto nerovnováhy vyrovnává. Předmět se dále zabývá různými systémy měnového kursu a jeho určením, mezinárodními finančními trhy a problémy mezinárodních peněžních systémů, jako jsou měnové krize, problém zadlužení, mezinárodní spolupráce v oblasti měnových opatření, mezinárodní peněžní integrací, jako je např. Evropský měnový systém. Zabýváme se dovozními toky komodit, které ukazují důležitost rozhodování o úrovni úspor a investic a dále faktory, které ovlivňují mezinárodní pohyb kapitálu. Mezinárodní finance umožňují pochopit takové klíčové otázky, jako je světový problém zadlužování a mezinárodní koordinaci měnových politik.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Zahraniční měnové trhy, reálný měnový trh, monetární autority a jejich intervence, platební bilance, význam jejího přebytku, deficitu a rovnováhy. Přizpůsobovací procesy, vyrovnávající platební bilanci, interakce mezi měnovým kursem a důchodem. Makroekonomická rovnováha v otevřené ekonomice v podmínkách pružných měnových kursů. Přestřelování měnového kursu. Měnové krize. Mezinárodní likvidita a mezinárodní rezervy. Problém zadlužení. Peněžně - poptávkový šok. Mandel-Flemingův model v podmínkách pevných a pružných měnových kursů. Dokonalá kapitálová mobilita.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Čapek, A.: Mezinárodní měnový a finanční systém, Vysoká škola ekonomická, Praha 1994

Durčáková, J, Mandel, M.: Mezinárodní finance, Management Press, Praha 2000

Mandel, M., Tomšík, V.: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice, Management Press, Praha 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10901402.html