Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Metody operační, systémové a statistické analýzy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O007 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět je určen studentům doktorského studia. Předmět seznamuje studenty s metodami operační analýzy a metodami systémové analýzy včetně metod statistické analýzy. U metod operační analýzy se jedná o znalost určitých metod (případně modelů), které se dají vhodně použít v technické praxi a to za systémového přístupu. Statistická analýza podporuje a dokonce podmiňuje operační a systémovou analýzu, neboť připravuje podklady pro případnou aplikaci operační a systémové analýzy.

Požadavky:

Zkouška z kapitol v osnově.

Osnova přednášek:

Předmět a charakteristické znaky operační a systémové analýzy. Teorie matematického programování. Teorie lineárního programování pro technické aplikace. Teorie simulace a metoda Monte Carlo v technických systémech. Teorie řízení zásob. Teorie obnovy a údržby v technických systémech. Teorie hrmadné obsluhy technických systémů. Teorie spolehlivosti v technických systémech. Teorie větví a mezí. Teorie návazných procesů v technických systémech. Statistický soubor a jeho popis příslušnými charakteristikami. Regresní a korelační analýza. Pravděpodobnostní modely (rozdělení) a jejich použití v technických aplikacích. Teorie statistického odhadu v technických aplikacích a ověřování statistických hypotéz. Analýza rozptylu v technických aplikacích.

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kožíšek, Jan: Statistika, V ČVUT, Praha 2006;

Kožíšek, Jan: Operační a systémová analýza II, ES ČVUT, Praha 1991;

Gros, Ivan: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2006;

Kožíšek, Jan, Stieberová, Barbora: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2014; Churchman, C.W.; Ackoff, R.L.; Arnoff, E.L.: Úvod do operačního výskum, Alfa, Bratislava 1986; Míšek, Milan, Hanuš, František. Rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 1993; Jablonský, Josef: Operační výzkum, Professional Publishing, Praha 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10901302.html