Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Globalizace podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O002 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Podnikání v době globalizace je reprezentováno takovými tržně - sociálními strukturami, v nichž producenti opakovaně realizují vzájemně propojené činnosti. Roli zde hraje aspekt správného výběru, využívající soustavy signálů, někdy v podmínkách nedokonalých informací. Předmět zdůrazňuje proces vytváření a upevňování hierarchických vztahů mezi tržními subjekty. Výchozí koncepcí je existence pravidel, na jejichž základě je pozice producenta výsledkem činností, určujících nákladovost, tržby a zisky zboží na dané úrovni kvality. Posuzuje se zde proces utváření transferových cen a specifické metody jejich tvorby. Úkolem předmětu je využít obecného rámce, který vysvětluje vzájemné propojení legislativních norem, institucionálních pravidel a ekonomických pohybů cen, nákladů a příjmů. Postupujeme od objasnění mikrosouvislostí k jejich makroekonomickým důsledkům.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Struktura tržních vztahů. Model tržní konkurence. Ekonomický přístup k analýze pracovního trhu. Vysvětlení důsledků alternativních ekonomických přístupů. Formální a neformální organizace utvářejících se trhů. Mezinárodní vztahy a inovační procesy. Multinacionální korporace. Sítě v globálních mikrostrukturách. Srovnávací analýzy řídících systémů. Teorie tržních transferů. Institucionální struktura produkce. Proměňující se sítě.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Abolafia, M. Y.: Markets, An Elgar Reference Collection, Northampton, 2006

Whitley, R.: Competing capitalisms: Institutions and Economies, An Elgar Reference Collection, Northampton, 2002

Dvořáček, J.: Nadnárodní společnosti a transferové ceny, Oeconomica, Praha 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10900802.html