Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ergatika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O001 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Ergatické pojetí antroposystémů. Systémové pojetí a komplexní pojetí řešení a řízení. Využívání a respektování synergického efektu. Kritéria a parametry subsystémů a jejich prvků. -Jejich vazby a efekty z antropologického hlediska. Metody ergatického projektování. Analýzy hodnocení systémů. Technické, psychologické, sociální, ergonomické a ekologické aspekty ergatiky.

Požadavky:

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

Ergatický systém člověk - technika - prostředí. Model ohrožení zdraví. Člověk - fyziologic-ké, psychické, sociální a mentální parametry. Technika - rozměrové řešení, ovládače a ko-munikační zařízení, nářadí, zařízení, pracovní vybavení, estetické řešení. Prostředí - osvětle-ní, záření, hluk, vibrace, klimatické podmínky, barevné řešení, fyzická, psychická a mentální zátěž. Bezpečnost a hygiena práce. Hodnocení rizika. Životní prostředí. Ergatické projektová-ní. Metoda HODERG.

Osnova cvičení:

Forma konzultací

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Chundela, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005

2. Chundela, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005

3. Grandjean, E.: Ergonomics and Health in modern Office, London TF, 1984

4. Gilbertová S., Matoušek O.: Ergonomie, GRADA Publishing, Praha 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10900702.html