Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Řízení jakosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2342005 KZ 2 1P+1L česky
Přednášející:
Jan Podaný (gar.)
Cvičící:
Jan Podaný (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Základní pojmy z řízení jakosti, kde se jakost vytváří a kdo je za ni odpovědný. Základní statistické pojmy a rozdělení. Statistické metody: statistická regulace, statistická přejímka. Nástroje a metody k zajišťování jakosti v průběhu životního cyklu výrobku. Normy řady ISO 9 000 a 14 000, certifikace systémů ŘJ.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1) Terminologie.

2) Ekonomický dopad kvality.

3) Koncepce TQM a ISO.

4) Podniková kultura.

5) Tvorba organizačních struktur v systémech kvality.

6) Statisticko-matematické metody.

7) Nástroje managementu kvality.

8) Nástroje managementu kvality.

9) Statistická přejímka.

10) Kvalita v předvýrobních etapách.

11) Kvalita ve výrobě.

12) Audit.

13) Lidský faktor v systému kvality.

Osnova cvičení:

1. Základy zpracování dat, konstrukce histogramu, testy odlehlých hodnor.

2. Paretova analýza, diagram stability výrob. procesu.

3. Kalibrace měřidel.

4. Simulace statistické regulace v laboratoři (z naměřených hodnot).

5. Ukázka SW pro statistickou regulaci s různými průběhy procesů.

6. Brainwritting.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:

Seznámit studenta se základními pojmy a metodami používanými v řízení jakosti.

Studijní materiály:

- Kvalita a GPS (http://gps.fme.vutbr.cz/)

- Mykiska, A. - Chmelík, V. - Matušů, M.: Řízení a zabezpečování jakosti., ČVUT v Praze, 1999

- Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998

- WWW stránky: Česká společnost pro jakost/Národní politika jakosti/Informační centrum/Konzultační středisko statistických metod při NIS-PJ/Uskutečněné přednášky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C1-311
Podaný J.
12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
Učebna 311
místnost T4:C1-311
Podaný J.
12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
Učebna 311
Út
místnost T4:C2-334
Podaný J.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 334
St
Čt

místnost T4:H3-67
Podaný J.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř metrologie a 12134
místnost T4:H3-67
Podaný J.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř metrologie a 12134
místnost T4:H3-67
Podaný J.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř metrologie a 12134
místnost T4:H3-67
Podaný J.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř metrologie a 12134
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10758102.html