Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování databázových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383048 Z 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí základů teorie relačních databázových systému a získání praktic-kých dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.

Požadavky:

Návrh a vytvoření databázového systému.

Osnova přednášek:

Základní pojmy databázových systémů. Návrh konceptuálního modelu databáze. Teorie re-lačního modelu dat. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Organizace dat. Dotazovací jazyk SQL. Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí. Trendy v rozvoji databázových technologií.

1.Základní pojmy databázových systémů.

2.Návrh konceptuálního modelu databáze.

3.Teorie relačního modelu dat.

4.Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze.

5.Návrh relační databáze z konceptuálního modelu.

6.Organizace dat. Dotazovací jazyk SQL.

7.Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí. Trendy v rozvoji databázových technologií.

Osnova cvičení:

1.Úvod, základní pojmy.

2.Konceptuální modelování. Entitně-relační diagram

3.Transformace entitně-relačního diagramu na schéma relační databáze.

4.Relační model dat, struktura dat, integrita dat

5.Formalizace návrhu databáze

6.Jazyk SQL

7.Tvorba databázové aplikace v DB vývojovém prostředí

8.Vytvoření databáze

9.Vytvoření databáze

10.Tvorba obrazovkových formulářů

11.Tvorba tiskových sestav

12.Návrh aplikace

13.Prezentace řešení

Cíle studia:

Cílem předmětu je zvládnutí základů teorie relačních databázových systému a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.

Studijní materiály:

Riordan, R.M.: Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : Computer Press, 2000. 280 s. ISBN 80-7226-360-9

Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Praha : Acade-mia, 1992. 313 s. ISBN 80-200-0177-8

Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.: Database System Concepts. Fourth Edition. Mc-Graw-Hill. 2002, 1064 p.

Hoffer, J.A., Prescott, Ma B., Mc Fadden, F.R.: Modern Database Management. 6 ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. 638 s. ISBN 0-13-033969-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10740402.html