Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podniková personalistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383095 Z 2 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je poznání zákonitostí úspěšnosti, způsobů řízení týmové práce a osvojení adekvátních reakcí na určité chování jednotlivce a celé organizace.

Požadavky:

Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 7 stran textu na dané téma.

Osnova přednášek:

1.Teorie pro organizování lidí v pracovním procesu.

2.Základní informace vyplývající ze zákoníku práce.

3.Jak si vytvořit působivý image.

4.Psychický teror na pracovišti.

5.Pozitivní manažerské taktiky.

6.Jak včas odhalit tendence k agresivnímu jednání.

7.Psychohygiena manažera.

Osnova cvičení:

1.Úvodní hodina, seznámení s programem seminářů.

2.Vyplnění a rozbor profitestu.

3.Etiketa v práci manažera

4.Asertivita v jednání s lidmi

5.Osobnost člověka

6.Profesní a životní dráha člověka

7.Vytváření a vedení pracovních kolektivů

8.Úloha vedoucího pracovníka

9.Komunikace

10.Řečnictví

11.Osobní informace a dokumentace

12.Vnější podmínky pro práci

13.Psychohygiena manažera

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bartko D. : Moderní psychohygiena. Panorama. Praha 1980

Bělohlávek F. : Organizační chování. Rubico. Olomouc 1996

Huberová B. : Psychický teror na pracovišti. Neografia. Martin 1995

Kahle B., Stýblo J. : Praktická personalistika. Pragoeduca, Praha 1994

Malon P.B. : Mějte je rádi a veďte je. Práce. Praha 1991

McKenna D.D., McHenry J.J. : Pozitivní manažerské taktiky.Grada Publishing. Praha 1996

Sampsonová E. : Jak si vytvořit působivý image. Management Press. Praha 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10612802.html