Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2341014 Z,ZK 5 2P+0C+2L
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

Požadavky:

Základy technologie obrábění.

Osnova přednášek:

• Základy technologie obrábění

• Obráběcí stroje, automatizace pohybů, výměny nástrojů, výměny obrobků, další možnosti automatizace

• NC řízení – principy ručního programování a dílenského programování

• Strojní programování, volba strategie a expertní systémy

• Pokročilé technologie soustružení, typová technologie, stroje, nástroje pro progresívní soustružení

• Víceosé soustružení, vícevřetenové soustružení, upínání obrobků v sériových a hromadných výrobách

• Pokročilé technologie frézování, stroje, čtyř a pětiosé frézování, progresívní nástroje, paletové systémy

• Výroba ozubení, výrobní metody, možnosti numerických strojů, dokončování ozubení, pokročilé metody výroby dalších složitých profilů – drážkování, závity

• Dokončování povrchů, broušení a další technologie pro dosažení nejvyšší kvality a přesnosti povrchů

• Úloha metrologie ve společnosti, kontrola kvality výrobních procesů

• Aditivní a hybridní technologie výroby

• Technologie montáže, aplikovaná ergonomie

• Technologické projektování výrobních procesů a ekonomika

Osnova cvičení:

1) Úvod, zadání výrobního postupu.

2) Metrologie - měření délek, průměrů, házení, závitů a ozubení.

3) Metrologie - měření délek, průměrů, házení, závitů a ozubení.

4) Úvod do teorie obrábění. Teorie obrábění. Prezentace sledu operací.

5) Opotřebení. Teorie obrábění. Prezentace sledu operací.

6) Volba strojů. Ukázka strojů. Ekonomika.

7) Volba nástrojů. Ukázka strojů. Ekonomika.

8) Prezentace strojního a nástrojového vybavení. Programování CNC strojů.

9) Prezentace strojního a nástrojového vybavení. Programování CNC strojů.

10) Konzultace postupů. Ukázka nástrojů.

11) Konzultace postupů. Speciální technologie (ozubená kola, závity, dokončovací metody, protahování).

12) Konzultace postupů. CMM.

13) Zápočty, konzultace.

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami technologie obrábění.

Studijní materiály:

- Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-03752-2.

- Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4

- Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha : ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C41014
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10457302.html