Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fluorescenční spektroskopie a mikroskopie pro biologii a lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DAFSM ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

První část přednášek bude zaměřena na objasnění základních principů a metod

moderní fluorescenční spektroskopie. Každá experimentální metoda bude

ilustrována na konkrétních biologických aplikacích. V druhé části budou

probírána barviva, která se používají ve fluorescenční spektroskopii v biologii.

Třetí část se bude zabývat fluorescenční mikroskopií a single - molecule

technikami se zaměřením na použití těchto metod v biologii a medicíně. V

poslední části kurzu bude zmíněna fotodynamická terapie, kterou je také moľno

zařadit mezi aplikace fluorescence v lékařství.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Absorbce světla a elektronové přechody

2. Základní principy fluorescence a historie jejího zkoumání

3. Doba ľivota fluorescence a její biologické aplikace

4. Anizotropie fluorescence a její biologické aplikace

5. Zháąení fluorescence a jeho biologické aplikace

6. Metoda solvent relaxation a její pouľití v biologii

7. Theodor Foerster: resonanční přenos energie a tvorba excimerů

8. Fluorofory a značení

9. Zelený fluorescenční protein a jeho pouľití

10. Konfokální a dvoufotonová mikroskopie

11. Principy fluorescenční korelační spektroskopie (FCS) a její aplikace při

zkoumání biomembrán

12. Aplikace FCS při vývoji nosičů pro nevirální genovou terapii

13. Fotodynamická terapie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

První část přednášek bude zaměřena na objasnění základních principů a metod

moderní fluorescenční spektroskopie. Každá experimentální metoda bude

ilustrována na konkrétních biologických aplikacích. V druhé části budou

probírána barviva, která se používají ve fluorescenční spektroskopii v biologii.

Třetí část se bude zabývat fluorescenční mikroskopií a single - molecule

technikami se zaměřením na použití těchto metod v biologii a medicíně. V

poslední části kurzu bude zmíněna fotodynamická terapie, kterou je také moľno

zařadit mezi aplikace fluorescence v lékařství.

Studijní materiály:

[1] Hof M., Hutterer R., Fidler V.: Fluorescence Spectroscopy in Biology.

Springer Verlag

Gauglitz G., Vo-Dinh T.: Handbook of Spectroscopy. Wiley VCH Verlag, Weinheim

2003, Heidelberg 2004

[2] Lakowicz J.R.: Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd edn. Springer

2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1036506.html