Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Teorie a metodika tváření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331012 Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
František Tatíček (gar.), Jan Čermák (gar.)
Cvičící:
František Tatíček (gar.), Jan Čermák (gar.), Jan Havelka, Josef Hejnic, Lukáš Chrášťanský, Vít Novák, Michal Valeš
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Základy teorie tváření kovů. Napětí a deformace a jejich vzájemný vztah. Plasticita a analytické metody řešení. Tvařitelnost kovů. Jednotlivé tvářecí faktory a jejich vliv na tvářecí proces. Základy teorie a metodiky hlavních technologií plošného a objemového tváření. Výpočty silových a energetických parametrů. Metodika volby tvářecího stroje.

Požadavky:

Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání technického směru.

Osnova přednášek:

1. Klasifikace výrobních technologií a charakteristika tváření

2. Pracovní diagram, přetvárná pevnost - přetvárný odpor

3. Vztahy napětí - deformace, tensorové vyjádření stavu napětí a deformace

4. Tvařitelnost kovových materiálů

5. Přehled vlivu jednotlivých tvářecích faktorů

6. Analytické metody řešení tvářecích procesů

7. Základy teorie plošného tváření, rozdělení metod, metody dělení a ohýbání

8. Hluboké tažení plechů, výpočty energeticko-silových parametrů, KG křivky

9. Ohřev ve tváření kovů

10. Základy teorie objemového tváření, rozdělení metod, volné kování

11. Technologie pěchování, válcování a protlačování.

12. Technologie zápustkového kování

13. Rozdělení tvářecích strojů, metodika volby tvářecího stroje

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce, pracovní diagram

2. Výpočet deformací a intenzity deformace

3. Fordova zkouška pro rovinnou deformaci

4. Zjišťování exp. n při zkoušce tahem

5. Určení přetvárného odporu na padostroji

6. Zásoba plasticity, nanášení sítí

7. Mezní součinitel pro 1. tah

8. Měření plošné a normálové anizotropie

9. Výpočet sil dle Tomlenova

10. Zjišťování mezních diagramů K-G

11. Protlačování olova dopředné, zpětné

12. Energeticko-silové výpočty ve tváření

13. Zápočty, náhradní referáty

Cíle studia:

Získání teoretických a praktických znalostí v oblasti tváření kovů.

Studijní materiály:

1. Sylaby na webových stránkách Ú 12133

2. Kotouč a kol.: Teorie a metodika tváření. Návody ke cvičení. ČVUT 1992

3. Blaščík, Polák: Teória tvarnenia, Alfa - SNTL 1985

4. Počta: Základy teorie tváření kovů, SNTL 1966

5. Storožev, Popov: Teória tvarnenia kovov, Alfa - SNTL 1978

6. Hašek: Kování, SNTL Praha 1965

7. Kolektiv: Lisování, SNTL Praha 1971

Poznámka:
Další informace:
viz. stránky ústavu a server \\fsh\studium\u12133
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-133
Tatíček F.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 133
Út
St
místnost T4:A2-259
Novák V.
09:00–10:30
(paralelka 104)
Dejvice
Učebna 259
místnost T4:C2-83
Novák V.
12:30–14:00
(paralelka 101)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:C2-83
Novák V.
14:15–15:45
(paralelka 102)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:C2-83
Novák V.
16:00–17:30
(paralelka 103)
Dejvice
výpůjčka FEL
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10342202.html