Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plány oboru Radiologická technika

3901R033 – bakalářský

Zodpovídá katedra: katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/obor3901R033-10301205.html