Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

studijní oddělení

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
P00AUT AUTOCAD
 
Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
XP00AUT AUTOCAD
 
Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
BEBPP10 Bachelor project anglicky Z 10 Z 10 Předmět je vypsán
BEBPP15_KOP01 Bachelor project
 
anglicky Předmět není vypsán
BEBPP20 Bachelor project anglicky Předmět je vypsán
BEBPP15 Bachelor project anglicky Předmět je vypsán
BLC Biologie člověka
 
Z 2 2+0s Předmět není vypsán
BIO Biomechanika
 
Z 2 1+1s Předmět není vypsán
77DGPA2 Diagnóza a diagnostika základních patalogických jednotek II
 
Z 2 2s Předmět není vypsán
77DGPA1 Diagnóza a diagnostika základních patologických jednotek
 
Z 2 2s Předmět není vypsán
DGPA1 Diagnóza a diagnostika základních patologických jednotek
 
Z 2 2s Předmět není vypsán
PLATBA4 Dodatečná platba, fiktivní předmět
 
NIC NIC Předmět není vypsán
PLATBA3 Dodatečná platba, fiktivní předmět
 
česky NIC 0 NIC 0 Předmět není vypsán
P00EXP Experimentální a tvůrčí vědecká práce
 
Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
XP00EXP Experimentální a tvůrčí vědecká práce
 
Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
ISP Individuální studijní plán
 
NIC 0 0s NIC 0 0s Předmět je vypsán
BEMPP30 Master project anglicky Předmět je vypsán
BEMPP15 Master project anglicky Z 15 Z 15 Předmět je vypsán
BEMPP10 Master project anglicky Z 10 Z 10 Předmět je vypsán
BEMPP25 Master project anglicky Předmět je vypsán
BEMPP20 Master project anglicky Předmět je vypsán
A0M99OP Odborná praxe Z 4 0+2 Z 4 0+2 Předmět je vypsán
A0B99OP Odborná praxe Z 4 0+2 Z 4 0+2 Předmět je vypsán
PLATBA2 Platba za další studium, fiktivní předmět
 
NIC NIC Předmět není vypsán
PLATBA1 Platba za delší studium, fiktovní předmět
 
NIC NIC Předmět není vypsán
PMM Počítačové modelování mechatronických soustav
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
XPMM Počítačové modelování mechatronických soustav
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
AE0M99PP6 Professional Practice Z 6 0+2 Z 6 0+2 Předmět je vypsán
AE0M99PP4 Professional Practice Z 4 0+2 Z 4 0+2 Předmět je vypsán
AE0M99PP2 Professional Practice Z 2 0+2 Z 2 0+2 Předmět je vypsán
AE0B99PP6 Professional Practice Z 6 0+2 Z 6 0+2 Předmět je vypsán
AE0B99PP4 Professional Practice Z 4 0+2 Z 4 0+2 Předmět je vypsán
AE0B99PP2 Professional Practice Z 2 0+2 Z 2 0+2 Předmět je vypsán
XPAF Přehled anatomie a fyziologie
 
Z 2 2s Předmět není vypsán
77PAF Přehled anatomie a fyziologie
 
Z 2 2s Předmět není vypsán
PŘEP_BP/DP Přepracování bakalářské/diplomové práce
 
NIC 0 Os NIC 0 Os Předmět není vypsán
SOCRA Socrates,Erasmus,zahr.pobyt,fiktivní předmět
 
NIC 0 2+2s NIC 0 2+2s Předmět je vypsán
P00ZPR Zahraniční projekty
 
Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
XP00ZPR Zahraniční projekty
 
Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
A0B99ZAS Zahraniční stáž
 
Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
A0M99ZAS Zahraniční stáž
 
Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
ZBIO Zpracování biosignálů
 
Z 4 2+2s Předmět není vypsán
ZAF2 Základy anatomie a fyziologie II
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
66ZDI Základy dopravního inženýrství
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
66RPD Řízení provozu dopravy
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13922.html