Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Study plan Bachelor Branch Information Systems and Management, in Czech, Version 2015 to 2019

Study specialization: Information Systems and Management Department of Software Engineering
Study programme: Informatics (in Czech) Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Bachelor Branch Information Systems and Management, in Czech, Version 2015-2019
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BI-PP.2015 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, Presented in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 119 credits
In this group you have to complete 21 courses
119
Minimal number of credits 119
Compulsory courses of the specialization
BI-PO-ISM.2015 Compulsory Courses of Bachelor Branch Information Systems and Management, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 22 credits
In this group you have to complete 5 courses
22
Minimal number of credits 22
Povinné ekonomické
BI-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Compulsory elective economic-management courses
BI-PVE-ISM.2015 Economical Courses of Bachelor Branch Information Systems and Management, in Czech, version 2015 In this group you have to gain at least 4 credits (at most 9)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PT.2015 Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, in Czech, Version 2015
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective humanities courses
BI-PV-HU.2015 Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BI-V-PRO_MG Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT
0
BI-V.2017 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017
0
BI-ISM-VO.2017 Elective Vocational Courses for a Bachelor Branch BI-WSI, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 153
Number of elective courses credits you have to gain 27
Total number of credits 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2015/16 do prezenční formy studia bakalářského programu

Elective Vocational Courses for a Bachelor Branch BI-WSI, Version 2017 [BI-ISM-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto oboru

Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 [BI-PP-EM.2015]

Povinný předmět BI-EMP se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, Presented in Czech, Version 2015 [BI-PP.2015]

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 [BI-PV-HU.2015]

Faculty guarantees the availability of these modules.

Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT [BI-V-PRO_MG]

Courses in this group are recommended for students who intend to enroll to master program at FIT.

Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017 [BI-V.2017]

Volitelné předměty, které nejsou povinnými v programu ani žádného oboru či zaměření

English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Data valid to 2019-10-18
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30009985.html