Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2018/2019

Compulsory Courses of Specialization Information Systems and Management, version 2016, in Czech

Pro studenty opakovaně zapsané a pro opozdilce do studia: # Předmět MI-MBI teď nahrazuje původní MI-RIC, případně MI-SIN. Pro případné uznání předmětu MI-MBI musí student mít v minulosti úspěšně absolvované dva předměty MI-RIC a MI-SIN. Ty mu pak nelze uznat samostatně. # Máte-li uznaný předmět MI-FRI, můžete požádat o uznání zápočtu z předmětu MI-MBI a pak složit rozdílovou zkoušku. # K této skupině existuje doplněk se dvěma předměty MI-IKM a MI-ADM.16, z nichž musíte splnit alespoň jeden. #

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
MI-PIS.16 Advanced Information Systems Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is on the list
MI-MBI.16 Management of Business Informatics Czech Z,ZK 5 3P+1C The course is on the list
MI-MEP.16 Modelling of Business Processes Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is on the list
MI-PCM.16 Project And Change Management Czech KZ 3 1P+2C KZ 3 1P+2C The course is on the list
MI-SMI.16 Strategic Management of Informatics Czech Z,ZK 5 3P+1C The course is on the list
MI-TES.16 Systems Theory Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is on the list
Data valid to 2019-05-19
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30013757-MI-PZ-WSI-ISM.2016.html