Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Physiothrapy I. - Examination Procedures

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBFF1VP Z 2 1P+4C Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

[1] Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno 2005. ISBN 80-7013-393-

[2] Janda,V.: Svalové funkční testy. Grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0722-

[3] Janda,V.:Vyšetřování hybnosti. Avicenum, Praha 1981

[4] Lewit, K.:Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1990. ISBN -80-7030-096-5Lewit,

[5] K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Nakladatelství Sdělovací technika, Praha 2003. ISBN 80-86645-04-5

[6] Janda V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDPVZ, 1993 Kučera M,

[7] Kolář P., Dylevský I., et al. Dítě, sport a zdraví, Galén 2011

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2019-09-19
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2837106.html