Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie

Studijní program: Aplikovaná fyzioterapie Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Aplikovaná fyzioterapie - nástup ke studiu 21/22
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7PMF POV 21 AFZT povinné 21 V této skupině musíte získat 120 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 33 předmětů
120
Minimální počet kreditů 120
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 18. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021927.html