Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

AFZT povinné 21

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PMFAFLM Aplikované fyzikální léčebné metody
 
česky ZK 2 1P Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PMFCHTO Chirurgie, traumatologie a ortopedie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7PMFDDPA Diferenciální diagnostika pohybového aparátu
 
česky ZK 3 2C Předmět není vypsán
F7PMFDS Diplomový seminář
 
česky Z 1 1S Předmět není vypsán
F7PMFEAB Experimentální a aplikovaná biomechanika česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMFFPA Farmakologie pohybového aparátu
 
česky ZK 2 1P+0C Předmět není vypsán
F7PMFFPRR Fyzikální principy robotické rehabilitace česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PMFKIPA1 Klinická kineziologie a patokineziologie I. česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMFKIPA2 Klinická kineziologie a patokineziologie II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMFKD1 Klinický den I.
 
česky Z 6 112XH Předmět je vypsán
F7PMFKD2 Klinický den II.
 
česky Z,ZK 6 112XH Předmět není vypsán
F7PMFKRS Komponenty robotických systémů
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7PMFLYM Lymfodrenáže (manuální, přístrojové)
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7PMFMDTE1 Mechanická diagnostika a terapie I.
Dita Hamouzová, Kryštof Kuba, Martina Lopotová, Eva Nováková, Michal Říha 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
F7PMFMDTE2 Mechanická diagnostika a terapie II.
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
F7PMFMDTE3 Mechanická diagnostika a terapie III.
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
F7PMFRM Metodologie výzkumné práce
 
anglicky Z 2 1P Předmět není vypsán
F7PMFNEU Neurologie česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
F7PMFNER Neurorehabilitace
 
anglicky KZ 2 1P Předmět není vypsán
F7PMFOP1 Odborná praxe I.
 
česky Z 4 320XH Předmět není vypsán
F7PMFOP2 Odborná praxe II.
 
česky Z 20 400XH Předmět není vypsán
F7PMFPBML Patofyziologie bolesti a možnosti její léčby
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7PMFPSDV Pohybový systém dětského věku
 
česky ZK 2 1P Předmět není vypsán
F7PMFPVMVK Principy Vojtovy metody a využití vývojové kineziologie
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
F7PMFPRAT Principy roboticky asistované terapie
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMFPPT Psychologie a psychoterapie
 
česky ZK 2 1P Předmět není vypsán
F7PMFPZDP Příprava a zpracování diplomové práce
 
česky Z 10 160XH Předmět není vypsán
F7PMFSPR Symptomatické poruchy řeči
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7PMFTP Týmový projekt
 
česky Z 2 2S Předmět není vypsán
F7PMFVZMZZ Veřejné zdravotnictví, management zdravotnického zařízení česky KZ 3 2P Předmět je vypsán
F7PMFVMTPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci
 
česky Z 3 1P+1S Předmět není vypsán
F7PMFZMEF Zobrazovací metody ve fyzioterapii
Tomáš Belšan, Tomáš Koutný 
česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021927-F7PMF_POV_21.html