Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán PIL bak.prez.19/20

Studijní obor: Profesionální pilot
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BPIL 19/20 1.sem.PIL bak.prez.(studium od) 19/20 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
2.S.BPIL 18/19 2.sem.PIL bak.prez (od) 18/19 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
3.S.BPIL 19/20 3.sem.PIL bak.prez.(od) 19/20 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4.S.BPIL 16/17 4.sem.PIL bak.prez. (od) 16/17 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 120
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 60
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019607.html