Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

1.sem.PIL bak.prez.(od) 19/20

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11CAL1 Calculus 1 česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět je vypsán
11GIE Geometrie KZ 3 2P+2C Předmět je vypsán
21LPX1 Letová praxe 1
 
česky KZ 2 0P+1C Předmět je vypsán
11LA Lineární algebra česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
21TPLV Teorie pilotního výcviku
Filip Bartůněk, Roman Matyáš 
česky Z,ZK 8 4P+4C Předmět je vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
12ZYDI Základy dopravního inženýrství česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
21UDVY Úvod do výcviku leteckého personálu česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019607-1.S.BPIL_19_20.html