Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán BS Inženýrství pevných látek

Studijní obor: Inženýrství pevných látek katedra inženýrství pevných látek
Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSIPLPP1 BSIPL - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
24
BSIPLPP2 BSIPL - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
18
BSIPLPP3 BSIPL - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 43 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
43
Minimální počet kreditů 85
Povinně volitelné předměty
BSMALA BS - analýza a algebra
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 1
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 86
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 94
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 18. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015475.html