Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BS - společenské vědy

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
00EKOT Ekonomie pro techniky Předmět je vypsán
00RET Rétorika
 
Předmět je vypsán
00UPRA Úvod do práva
 
Předmět je vypsán
00UPSY Úvod do psychologie
 
Předmět je vypsán
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015475-BSSPOLVEDY.html