Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Doktorské studium strukturované prezenční

Studijní plán: Doktorské studium, strukturované prezenční

~Každý student si volí rozložení předmětů do semestrů individuálně.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
XPKKPPP Doktorské předměty XPkkppp 30 povinně volitelný předmět
Platnost dat k 18. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod12931404.html