Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

BOO povinné 21

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
 
česky Z,ZK 4 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPAOK Anglická odborná konverzace
 
česky Z 3 2S Předmět není vypsán
F7PBPAOT Anglická odborná terminologie
 
česky Z 3 2S Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PBPBAZP Bezpečnostní aspekty zahraniční politiky
 
česky ZK 2 1P Předmět není vypsán
F7PBPBSS Bezpečnostní systém státu
 
česky Z,ZK 4 1P + 1S Předmět není vypsán
F7PBPBO Biologická ochrana
 
česky KZ 3 1P Předmět není vypsán
F7PBPBIC Biologie člověka
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PBPCHO Chemická ochrana
 
česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
F7PBPCHE Chemie pro bakaláře
 
česky Z 4 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPENV Environmentální bezpečnost
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
F7PBPFYZ Fyzika pro bakaláře
 
česky Z 4 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPHKP Havarijní a krizové plánování
 
česky Z,ZK 4 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPHOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy
 
česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
F7PBPIKB Informační a kybernetická bezpečnost
 
česky Z,ZK 3 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPISKR Informační systémy pro podporu krizového řízení
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
F7PBPIZS Integrovaný záchranný systém
 
česky Z,ZK 5 2P + 1S Předmět není vypsán
F7PBPKRI Kriminalistika
 
česky Z,ZK 3 2P + 1S Předmět není vypsán
F7PBPKRL Kriminologie
 
česky Z,ZK 4 2P + 1S Předmět není vypsán
F7PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví
 
česky ZK 5 1P + 2S Předmět není vypsán
F7PBPMKR1 Management pro krizové řízení I
 
česky Z 4 2P Předmět není vypsán
F7PBPMKR2 Management pro krizové řízení II
 
česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
F7PBPMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 1 1P Předmět není vypsán
F7PBPOPBE Objektová a personální bezpečnost
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
F7PBPOST Obrana státu
 
česky Z,ZK 5 2P + 1S Předmět není vypsán
F7PBPOMC Ochrana měkkých cílů
 
česky Z,ZK 5 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPOO Ochrana obyvatelstva
 
česky Z,ZK 4 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPOP Odborná praxe
 
česky Z 3 160XH Předmět není vypsán
F7PBPODK Odborný kurz
 
česky Z 1 80XH Předmět není vypsán
F7PBPPRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
F7PBPPRR Prevence a řízení rizik
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
F7PBPPMU Prevence mimořádných událostí
 
česky KZ 3 1P + 1S Předmět není vypsán
F7PBPPB Psychologie bezpečnosti
 
česky Z,ZK 4 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPPPP Předlékařská pomoc a péče
 
česky Z,ZK 3 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPRO Radiační ochrana
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PBPRB Radiobiologie
 
česky ZK 3 1P Předmět není vypsán
F7PBPSO1 Sebeobrana I
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
F7PBPSO2 Sebeobrana II
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
F7PBPSMP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 1S Předmět není vypsán
F7PBPSL Soudní lékařství
 
česky KZ 3 1P Předmět není vypsán
F7PBPSPVS Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PBPTSP Teorie státu a práva
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PBPTRZ Teorie řízení zásahu složek IZS
 
česky Z,ZK 4 2 P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPTEXT Terorismus a extremismus
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PBPTX Toxikologie
 
česky ZK 3 1P Předmět není vypsán
F7PBPTP Týmový projekt
 
česky Z 4 2S Předmět není vypsán
F7PBPTV1 Tělesná výchova I
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
F7PBPTV2 Tělesná výchova II
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
F7PBPVPVP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 
česky Z,ZK 4 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPVZHN Vývoj a současnost zbraní hromadného ničení
 
česky ZK 2 1P Předmět není vypsán
F7PBPZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 9 160XH Předmět není vypsán
F7PBPZIT Základy informačních technologií
 
česky KZ 3 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBPZNZM Základy nauky o zbraních a munici
 
česky Z 2 1P Předmět není vypsán
F7PBPZP Základy pyrotechniky
 
česky Z 2 1P Předmět není vypsán
F7PBPZTP Základy trestního práva
 
česky Z,ZK 5 2P + 2S Předmět není vypsán
F7PBPZZT Základy záchranářské techniky
 
česky KZ 3 1P + 1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021428-F7PBP_POV_21.html