Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

obor Konstrukce a dopravní stavby, projekty K, 7. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
132YKPJ Projekt K česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
133YKPJ Projekt K česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
134YKPJ Projekt K česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019747-BK20130700_1.html