Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

N-PRI prezenční studium 1. semestr od 18/19 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
G16E1401 Marketing Innovations anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
G16C1401 Marketing inovací česky Předmět je vypsán
G63C1102 Statistická analýza Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019025-1.S.N-PRI-P_OD_18_19.html