Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Compulsory subjects of the branch

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE4M35PAP Advanced Computer Architectures anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M38AVS Application of Embedded Systems anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE4M36ESW Effective Software anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M35PAG Parallel algorithms anglicky Z,ZK 6 2P+2S Předmět je vypsán
BE4M34ISC Systems on Chip anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018982-2018_MOIEPO4.html