Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Compulsory subjects of the specialization

Specializace Elektrické pohony

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE1M14REP Control and Regulation of Electric Drives anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
BE1M14DEP Digital Control of Electric Drives
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE1M14EPT1 Electric Drives and Traction anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018968-2018_MEEMEPPS1.html