Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

4.s.BEK od 16/17 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U16C9904 Globalizace
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
U16C9902 Provozní management a logistika
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
U63C4101 Statistika 2 česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C9908 Vnitropodnikové informační systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
U16C9903 Řízení lidských zdrojů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012705-4.S.BEK-P_OD_16_17.html