Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Povinně volitelné předměty - zaměření Multimediální technologie

Zaměření: Multimediální technologie

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
B6B39TDM 3D modelování KZ 5 0P+4C+4D Předmět je vypsán
B0B39MM1 Multimedia 1 česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B6B37MM2 Multimedia 2
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B0B39PGR Programování grafiky
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 1. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30007918-BSITMPV1.html