Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

2.sem.bak.prez.05/06

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11FZ1 Fyzika 1
 
česky Předmět není vypsán
14KPP1 Konstruování s podporou počítačů 1 (základy AutoCADu)
 
česky Předmět není vypsán
18KKM Kovy a kovové materiály
 
česky Předmět není vypsán
13MT Makroekonomická teorie
 
česky Předmět není vypsán
11MTA2 Matematická analýza 2
 
česky Předmět není vypsán
18S Statika
 
česky Předmět není vypsán
15TVC2 Tělesná výchova 2
 
česky Předmět není vypsán
17ZKP Základy práva
 
česky Předmět není vypsán
16UDM Úvod do dopravní a manipulační techniky
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10355705-2.S.BP_05_06.html