Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematická analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MTA2 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Metrické prostory. Diferenciální a integrální počet vektorové funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální a integrální počet funkcí více reálných proměnných. Totální diferenciál, lokální a vázané extrémy. Objemové integrály, křivkové a plošné integrály.

Požadavky:

Středoškolská matematita

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základy diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných.

Studijní materiály:

Nagy J., Taufer J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum ČVUT, 1997, Nagy J., Taufer J.: Integrální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum ČVUT, 1999, Jarník V.: Diferenciální počet 2, Praha, Academia, 1984

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24035305.html