Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metrologie 3D měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D54MET ZK 2P česky
Přednášející:
Tomáš Křemen (gar.), Jiří Pospíšil (gar.)
Cvičící:
Tomáš Křemen (gar.), Jiří Pospíšil (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Zpracování a analýza 3D měření se zaměřením na výpočty a rozbory přesnosti s ohledem na 3D skenování a geodetická 3D měření. Součástí jsou také možnosti ověřování přesnosti polárních i jiných 3D skenerů, totálních stanic a multistanic. Kromě hodnocení absolutní přesnosti předmět obsahuje také specifickou oblast zaměřenou na určování posunů a přetvoření strojních a stavebních objektů včetně možného porovnání s projektovaným tvarem a to včetně matematických nástrojů ztotožnění.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Reshetyuk, Y.: Terrestrial Laser Scanning. VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 161 s. ISBN 978-3-639-17550-9.

[2] Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky.

[3] Soubor norem ČSN ISO řady 17123

[4] Soubor norem ČSN ISO řady 8322

[5] Metrologie v kostce. Třetí upravené a doplněné vydání - překlad dokumentu „Metrology in short, 3rd edition“, vydaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v roce 2009 (k dispozici na http://www.unmz.cz/urad/sborniky-aktualni)

Doporučená literatura:

[6] Metrology in short, 3rd edition“, July 2008, © EURAMET e. V.

[7] Matějka, Z. – Šanda, V.: Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Praha: ČKAIT, 2006. 80 s. ISBN 80-86769-61-5.

[8] Šindelář, V. - Tůma, Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. Praha, Česká metrologická společnost 2002, 384 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6217506.html