Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

katedra speciální geodézie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
154ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
D54AIG Analýza dat v inženýrské geodézii česky Předmět je vypsán
154ACIG AutoCAD pro inženýrskou geodézii česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154BAP Bakalářská práce česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět je vypsán
154BAPG Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
154BAPT Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
154BAPZ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
D54AIG_EN Data analysis in engineering surveying anglicky Předmět je vypsán
154DPP Diploma project
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
154DIPR Diplomová práce
 
česky NIC 0 NIC 0 Předmět není vypsán
154DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Z 30 24C Předmět je vypsán
154DIS Diplomový seminář
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
154DS10 Diplomový seminář 10
 
česky Z 14 14C Předmět není vypsán
154YDGK Dějiny geodézie a kartografie
 
česky ZK 2 2P ZK 2 2P Předmět není vypsán
154DEJZ Dějiny zeměměřičství
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
154EZKA Ekonomika v zeměměřictví a katastru česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
154EKZ Ekonomika v zeměměřictví a katastru česky ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
154EKZK Ekonomika v zeměměřictví a katastru
 
česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět není vypsán
154EK10 Ekonomika v zeměměřictví a katastru 10
 
česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět není vypsán
154YES2 Engineering Surveying 2
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
154YESS Engineering Surveying Seminar 2
 
anglicky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
154ENSU Engineering surveying
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
154FS01 Fieldwork Surveying anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
154FISU Fieldwork surveying
 
anglicky KZ 2 2C Předmět není vypsán
D54GUP_EN Geodetic Problems and their Accuracy anglicky Předmět je vypsán
154YGMP Geodetické měření stavebních posunů
 
česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D54GUP Geodetické úlohy a jejich přesnost česky Předmět je vypsán
154GDZ1 Geodézie 1
 
česky Z,ZK 8 3P+3C Předmět není vypsán
154GED1 Geodézie 1 česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
154GEY1 Geodézie 1
 
česky Předmět není vypsán
154GED2 Geodézie 2 česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
154GEY2 Geodézie 2
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
154GD2 Geodézie 2
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
154GD03 Geodézie 3 česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
154GED3 Geodézie 3 česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
154GD04 Geodézie 4 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
154GED4 Geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154GUI1 Geodézie pro UIS 1
 
česky Z,ZK 7 2P+3C Předmět není vypsán
154GUI2 Geodézie pro UIS 2
 
česky Z,ZK 7 2P+3C Předmět není vypsán
154TGPV Geodézie při výstavbě
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
D54GPP Geodézie v podzemních prostorách česky Předmět je vypsán
154GP10 Geodézie v podzemních prostorách 10
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D54GMS Grafický informační systém MicroStation česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54GMS_EN Graphic Information System MicroStation anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
154ING Inženýrská geodezie
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
154INGE Inženýrská geodézie česky Předmět je vypsán
154IGH Inženýrská geodézie 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
154IG10 Inženýrská geodézie 10
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
154YING Inženýrská geodézie 2
 
česky Předmět není vypsán
154ING2 Inženýrská geodézie 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154IG20 Inženýrská geodézie 20
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
154ING3 Inženýrská geodézie 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154ING4 Inženýrská geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154XIGZ Inženýrská geodézie a životní prostředí česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
154YIGZ Inženýrská geodézie a životní prostředí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
154IGD Inženýrská geodézie pro obor K
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
154YIGT Inženýrská geodézie pro stav. technology česky Z 2 2C Předmět je vypsán
154YIGD Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
154IGVH Inženýrská geodézie ve vodním hospodářství
 
česky Z 3 2P+1C Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
154YKM Kontrolní měření česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
154KOME Kontrolní měření česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154KMER Kontrolní měření a měření posunů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
154LTP Laserová technika v pozemním stavitelství
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
154LSS Laserové skenování
 
česky Předmět není vypsán
154LSK Laserové skenování česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
154YLSS Laserové skenování ve stavebnictví
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
154XLSS Laserové skenování ve stavebnictví
 
česky Předmět není vypsán
D54MET Metrologie 3D měření česky Předmět je vypsán
154MEGE Metrologie v geodézii česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
D54MET_EN Metrology of 3D Measurement anglicky Předmět je vypsán
154MC3D Microstation 3D česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154YMCG Microstation IG
 
česky Předmět není vypsán
154MCG Microstation IG
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
154YMDS Měření a dokum.staveb, podzem.prostor
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
154YPMG Podnikání a management
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
154POMA Podnikání a management
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
154POPR Pozemkové právo
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
154PP10 Pozemkové právo 10
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
154PCK Počítačové kreslení
 
česky Předmět není vypsán
154YPIG Praktika z inženýrské geodézie
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
154YPGH Praktika z inženýrské geodézie H
 
česky Předmět není vypsán
154YPTG Praktika z technické geodézie
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
154SM10 Programovací systém MICROSTATION
 
česky KZ 3 3C KZ 3 3C Předmět není vypsán
154PSM Programovací systém Matlab
 
česky Předmět není vypsán
154PPJ Project - professional specialisation
 
anglicky KZ 5 3C Předmět není vypsán
154DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
154PDP Projekt (profesní zaměření)
 
česky KZ 6 4C Předmět není vypsán
154PPZ Projekt - profesní zaměření
 
česky KZ 5 3C Předmět není vypsán
154PJZ2 Projekt 2
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
154PZ02 Projekt 2
 
česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
154SPGK Statist.přístupy ke geom. přes.staveb
 
česky Předmět není vypsán
154YSKM Statistické metody při kontrole staveb
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
154SPGD Stavební a průmyslová geodézie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
154SPG1 Stavební a průmyslová geodézie 1
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
154SPGE Stavební a průmyslová geodézie 1
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
154SPGW Stavební a průmyslová geodézie 2
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
154SG01 Stavební geodézie česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
154SGE Stavební geodézie
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
154SGEA Stavební geodézie A česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154SPG Stavebně průmyslová geodézie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154YSPG Stavebně průmyslová geodézie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
154YMDB Surveying of Underground Building Areas
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D54TZS Teoretické základy 3D skenování česky Předmět je vypsán
D54TIG Teoretické základy inženýrské geodézie česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54TCH Teorie chyb česky Předmět je vypsán
155TCVI Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
154TCV1 Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
155TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
D54TMS Teorie měřicích systémů česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54TAG Teorie vlivu atmosféry na geodata česky Předmět je vypsán
D54TIG_EN Theoretical Basis of Engineering Geodesy anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54TZS_EN Theory of 3D Scanning anglicky Předmět je vypsán
D54TAG_EN Theory of Atmospheric Influence on Geodata anglicky Předmět je vypsán
D54TCH_EN Theory of Errors anglicky Předmět je vypsán
D54TMS_EN Theory of Measurement Systems anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54GPP_EN Underground Engineering Surveying anglicky Předmět je vypsán
154VY1 Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět je vypsán
154VY3 Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět je vypsán
154VYIG Výuka v terénu IG (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět je vypsán
154VTDP Výuka v terénu pro dipl.projekt
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
154VTGE Výuka v terénu z geodézie (1t)
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
154VTIG Výuka v terénu z inženýrské geodézie česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
154ZAM Zpracování a analýza měření
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
154CAG Základy AutoCADu pro IG
 
česky Předmět není vypsán
154CADG Základy AutoCADu pro IG
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
154YZAG Základy automatizace v IG česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
154ZAIG Základy automatizace v inženýrské geodézii česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
154ZP10 Základy práva 10
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11154.html