Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomika výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16ERE ZK 4 2P+4D česky
Přednášející:
Jaroslav Knápek (gar.)
Cvičící:
Jaroslav Knápek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět se zaměřuje na ekonomiku výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Kurz rozvíjí získané poznatky v oblasti finančního managementu vzhledem ke specifikům výroby elektřiny / tepla z OZE a očekávanému vývoji energetických trhů. Dále se zabývá teoretickými koncepty trhu s elektřinou s přihlédnutím k současným trendům v decentralizaci energetických systémů, dekarbonizaci energetických systémů a k očekávanému vysokému pronikání elektřiny z OZE na trh s elektřinou. Tyto trendy vyžadují vývoj různých typů akumulace energie a zavádění inteligentních technologií do řízení provozu sítě. Kurz rovněž zahrnuje modelování vývoje energetických systémů s vysokým podílem RES.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Obnovitelné zdroje energie – klasifikace, původ

2. Potenciál OZE, krátkodobý a dlouhodobý potenciál biomasy

3. Nákladová struktura výroby elektřiny s využitím OZE

4. Ekonomika výroby elektřiny na bázi OZE

5. Cena elektřiny/tepla z OZE – aplikace výnosu na požadovaný kapitál

6. Principy různých schémat podpory OZE

7. Ekonomická a energetická efektivnost užití OZE – pohled celého palivového cyklu

8. Decentralizace energetických trhů – role OZE

9. Sjednocování (coupling) sektorů– elektroenergetika, teplárenství, doprava

10. Reálné opce na počasí při výrobě elektřiny z OZE

11. Ekonomická efektivnost akumulace elektřiny

12. OZE a chytré sítě, podpůrné služby a řízení sítě

13. Modelování rozvoje elektroenergetiky s vysokým podílem OZE

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Lawrence E. Jones: Renewable Energy Integration: Practical Management of Variability, Uncertainty, and Flexibility in Power Grids. Academic Press, 2014, ISBN 978-0-12-407910-6

2. Roger Fouquet: The Economics of Renewable Energy. Edward Elgar Publishing, 2018, ISBN: 978 1 78643 73

Doporučená literatura:

3. Bent Sørensen: Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning. Academic Press, 2010, ISBN 978-0-12-375025-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6032006.html