Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Efektivnost v energetických systémech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16EES ZK 4 2P+4D česky
Přednášející:
Oldřich Starý (gar.)
Cvičící:
Oldřich Starý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se vznikajícími problémy spojenými s decentralizací a liberalizací energetických trhů. Jedná se o dvě hlavní skupiny otázek: jak řešit ekonomické otázky na propojených trzích a jak řešit ekonomické problémy v rámci decentralizovaného trhu. V průběhu kurzu se studenti naučí připojit technické výpočty s určením ekonomických proměnných - zejména cen. Klíčovými otázkami jsou zóny dodávek, tranzitní platby, podílení se na krytí ztrát, náklady redispečinku. Dalšími tématy jsou rozdělování nákladů mezi zákazníky, stanovení sazeb za elektřinu, dělení účinků decentralizované výroby a dalších. V rámci předmětu budou studenti analyzovat výpočty a postupy, které jsou v současné době používané v rámci propojené elektrické sítě. Cílem je analyzovat a identifikovat silné a slabé stránky těchto procesů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Technické prvky a jejich fungování v rámci elektrizační soustavy

2. Ekonomika elektroenergetiky

3. Regulace odvětví elektroenergetiky: principy a instituce

4. Regulace (energetických) monopolů

5. Ekonomika distribuce elektřiny

6. Ekonomika přenosu elektřiny

7. Výroba elektřiny a velkoobchodní trh

8. Tarify za elektřinu

9. Prodej elektřiny

10. Regionální soustavy a trhy s elektřinou

11. Elektřina a zemní plyn

12. Regulace elektroenergetiky a změny na trhu s elektřinou

13. Ekonomika pokročilých trhů s elektřinou

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Ignacio J. Pérez-Arriaga, Regulation of the Power Sector, Springer, London, Springer-Verlag London 2013

Doporučená literatura:

2. Daniel Kirschen, Goran Strbac, Fundamentals of Power System Economics, John Wiley & Sons, 2005

3. Darryl R. Biggar,‎ Mohammad Reza Hesamzadeh, The Economics of Electricity Markets, Wiley-IEEE Press; 1 edition (September 22, 2014)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6031806.html