Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pokročilé metody finančního managementu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16AFM ZK 4 2P+4D česky
Přednášející:
Oldřich Starý (gar.)
Cvičící:
Oldřich Starý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem kurzu je hlubší porozumění složitějším úlohám finančního managementu. Vychází ze znalostí získaných ve standardních kurzech finančního managementu. Hlavními tématy jsou alternativní modely kapitálového trhu, méně obvyklé metody oceňování investic (generalizovaná metoda NPV, obecná metoda IRR). Student se naučí, jak se chránit před rizikem pomocí derivátů spolu se způsoby vyhodnocování exotických derivátů. Kromě toho studenti hodnotí pomocí metody Monte Carlo hodnotu derivátů a finančních nástrojů, pro které nejsou k dispozici tzv. „uzavřené vzorce“. Další moderní úlohy z oblasti financí budou řešeny případovými studiemi. Nedílnou součástí předmětu je i diskuze numerických metod, jejich spolehlivosti a praktického využití. Studenti vytvoří vlastní modely a simulace založené na zvoleném tématu. Výstupem bude srovnávací analýza navrhovaných metod a standardních metod, předpokládá se široké využití výpočetních nástrojů a modelů (Matlab, Mathematica, další).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Zobecněná metoda čisté současné hodnoty, výnos na vložený kapitál

2. Arbitrážní teorie oceňování a arbitrážní model pro oceňování kapitálových trhů

3. Aspekty derivátů

4. Aplikace v oblasti finančního inženýrství ve strategii zajišťovacích fondů

5 Strukturální modely bankrotu, arbitráž kapitálové struktury

6. Vybrané případové studie

7 Metody řešení problémů se skokovými vstupy a zpožděnou reakcí

8. FIX: Fear Index – index měřící míru obav na trhu

9. Měření FFT opcí - efektivní aproximační metody při stochastické volatilitě a skoky s více faktory

10. Ohodnocení swing opcí na plyn

11. Deriváty na úrokovou míru, opce na obligace, LIBOR a swapové kontrakty

12. Exotické opce, opce na trhu s elektřinou, MC simulace

13. Metoda „simulated annealing“ ve financích

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Yue-Kuen Kwok, Mathematical Models of Financial Derivatives, Springer, 2008 or newer edition.

2. Robert Kosowski, Salih N. Neftci, Principles of Financial Engineering, Academic Press, 2014

Doporučená literatura:

3. Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal, Advanced Mathematical Methods for Finance, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011

4. Mark Cummins, Finbarr Murphy, John J.H. Miller, Topics in Numerical Methods for Finance, Springer US, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6031506.html